Hopak มีส่วนร่วมในธุรกิจการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา การผลิต และการขายใน "เครื่องห่อไหลแนวนอนความเร็วสูง" และสายการบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ

07Jan 2018
09Nov 2020
15May 2022
Hopak เครื่องจักรจ้างมืออาชีพ บริษัท ฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน COVID

เนื่องจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นของการแพร่ระบาด เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก บริษัท HOPAK จ้างบริษัทฆ่าเชื้อมืออาชีพเพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อโดยรวมของโรงงานในวันที่ 15 พฤษภาคม 2022   นอกจากนี้ ช่างเทคนิคของ HOPAK ยังดำเนินการทดสอบเพื่อรับประกันความปลอดภัยสำหรับปลายทั้งสองด้าน สมาชิก HOPAK ทุกคนต้องวัดอุณหภูมิและฆ่าเชื้อด้วยมือก่อนเข้าโรงงาน และกำหนดให้เหมือนกันสำหรับผู้เยี่ยมชมทุกคน   สำหรับยุคหลังการแพร่ระบาด HOPAK จะคอยแจ้งเตือนและขอให้กลับสู่ปกติทุกวันโดยเร็วที่สุด

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์