ค้นหา | สูงสุดประสิทธิภาพ: ค้นพบสิ่งที่ดีที่สุดในการแพ็คสินค้าที่มีความเร็วสูงสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ

Hopak ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา การผลิต และการขายเกี่ยวกับ "เครื่องห่อไหลแนวนอนความเร็วสูง" และสายการบรรจุหีบห่อแบบอัตโนมัติ