Danh mục điện tử

Hopak đã tham gia vào lĩnh vực thiết kế, R&D, sản xuất và kinh doanh bán hàng "Dây chuyền đóng gói dòng chảy ngang tốc độ cao" và dây chuyền đóng gói Tự động hóa.

Danh mục điện tử

Tải xuống bộ sưu tập

Bạn cũng có thể xem phiên bản trực tuyến của danh mục in của chúng tôi bằng cách nhấp vào ảnh danh mục.
Tải xuống Catalog tổng hợp (tiếng Anh)


Danh mục Hiển thị

Thông cáo báo chí