Danh mục điện tử

Hopak đã và đang tham gia vào lĩnh vực thiết kế, R&D, sản xuất và kinh doanh bán hàng trên dây chuyền đóng gói Tự động hóa và "Bao bì dòng chảy ngang tốc độ cao".

Danh mục điện tử

Tải xuống bộ sưu tập

Bạn cũng có thể xem phiên bản trực tuyến của danh mục đã in của chúng tôi bằng cách nhấp vào hình ảnh danh mục.
Catalogue chung (tiếng Anh) Tải về


Danh mục hiển thị

Thông cáo báo chí