Ngân sách đặc biệt sau đại dịch cho doanh nghiệp mua danh sách Nhà cung cấp thiết bị mới (thông minh, thấp carbon): Hopak Machinery là nhà cung cấp duy nhất của máy đóng gói ngang trong toàn bộ khu vực Đài Loan theo danh sách. | Hệ thống Đóng gói Đổi mới: Nâng cao An toàn Thực phẩm và Chất lượng cho Doanh nghiệp Toàn cầu

Ngân sách đặc biệt sau đại dịch cho doanh nghiệp mua danh sách Nhà cung cấp thiết bị mới (thông minh, thấp carbon): Hopak Machinery là nhà cung cấp duy nhất của máy đóng gói ngang trong toàn bộ khu vực Đài Loan theo danh sách. | Công nghệ Đóng gói Sản phẩm Tươi

Ngân sách đặc biệt sau đại dịch cho doanh nghiệp mua danh sách Nhà cung cấp thiết bị mới (thông minh, thấp carbon): Hopak Machinery là nhà cung cấp duy nhất của máy đóng gói ngang trong toàn bộ khu vực Đài Loan theo danh sách.

Ngân sách đặc biệt sau đại dịch cho doanh nghiệp mua danh sách Nhà cung cấp thiết bị mới (thông minh, thấp carbon): Hopak Machinery là nhà cung cấp duy nhất của máy đóng gói ngang trong toàn bộ khu vực Đài Loan theo danh sách.

Ngân sách đặc biệt sau đại dịch cho doanh nghiệp mua danh sách Nhà cung cấp thiết bị mới (thông minh, thấp carbon): Hopak Machinery là nhà cung cấp duy nhất của máy đóng gói ngang trong toàn bộ khu vực Đài Loan theo danh sách.
Mô tả Dự án: Để khuyến khích việc nâng cấp thông minh và chuyển đổi của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, chính phủ cung cấp các khoản trợ cấp với mức tối đa là 5 triệu đồng cho mỗi dự án (tương đương 50% số tiền dự án). Miễn là các tiêu chí được đáp ứng, các doanh nghiệp mua máy đóng gói tự động để nâng cấp và chuyển đổi đều đủ điều kiện để đăng ký nhận trợ cấp dưới dự án này.
HOPAKMachinery là nhà cung cấp độc quyền các máy đóng gói ngang trong danh sách các nhà cung cấp thiết bị cho chương trình hỗ trợ ngân sách đặc biệt sau đại dịch cho các doanh nghiệp mua sắm thiết bị mới (thông minh, thấp carbon). Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng của chúng tôi.


30 Jan, 2024

Danh sách Nhà cung cấp Thiết bị Đặc biệt sau đại dịch để Doanh nghiệp mua Thiết bị Mới (Thông minh, Thấp carbon)

Hopak Machinery: Số Serial 142. Danh mục: 8 Thiết bị Thực phẩm. Mã: 8-11.

https://www.smartmachinery.tw/upload/web/covid19/equipment/1121/1120504%E7%96%AB%E5%BE%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A0%90%E7%AE%97%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E6%A5%AD%E8%80%85%E6%8E%A1%E8%B3%BC%E5%85%A8%E6%96%B0%E8%A8%AD%E5%82%99%E6%B8%85%E5%96%AE(%E8%A3%9C%E5%85%85%E5%BD%99%E6%95%B4%E7%89%88)v13.pdf

Ngân sách đặc biệt sau đại dịch cho doanh nghiệp mua danh sách Nhà cung cấp thiết bị mới (thông minh, thấp carbon): Hopak Machinery là nhà cung cấp duy nhất của máy đóng gói ngang trong toàn bộ khu vực Đài Loan theo danh sách. | Tối ưu Hiệu quả: Khám phá Giải pháp Đóng gói Tốc độ Cao Nhất cho Ngành Của Bạn

Đặt trụ sở tại Đài Loan từ năm 1992, HOPAK MACHINERY CO., LTD. chuyên về các giải pháp đóng gói tiên tiến, cung cấp các dây chuyền đóng gói ngang tốc độ cao và hệ thống đóng gói tự động Industry 4.0 được tùy chỉnh cho nhiều lĩnh vực bao gồm thực phẩm, y tế và nhựa. Sự cam kết của chúng tôi đối với sáng tạo và chất lượng đảm bảo hiệu suất đóng gói và độ bền tối ưu cho các doanh nghiệp toàn cầu đang tìm kiếm các công nghệ đóng gói đáng tin cậy và tinh tế.

Tại Hopak Machinery, chúng tôi là nhà sản xuất hàng đầu về các giải pháp đóng gói sáng tạo, chuyên về việc phát triển các máy đóng gói dạng flow wrapper ngang tốc độ cao và hệ thống đóng gói tự động Industry 4.0. Sản phẩm của chúng tôi phục vụ một loạt các ngành công nghiệp bao gồm thực phẩm, y tế, sản phẩm tươi, thực phẩm đóng lạnh, sản phẩm nhựa, bao bì bánh mì và sô cô la. Với sự tập trung vào việc tích hợp công nghệ tiên tiến để cải thiện hiệu quả, an toàn và chất lượng, chúng tôi cố gắng đáp ứng nhu cầu toàn cầu về hệ thống đóng gói đáng tin cậy, hiện đại. Cam kết của chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp cho khách hàng các công cụ họ cần để thành công trong một thị trường cạnh tranh.

'Hopak Machinery' đã cung cấp hệ thống đóng gói hàng loạt cho khách hàng, cả hai công nghệ đóng gói an toàn thực phẩm tiên tiến và 30 năm kinh nghiệm, 'Hopak Machinery' đảm bảo rằng mọi yêu cầu của khách hàng đều được đáp ứng.